CSR Romania

09 martie 2024

Ultima ora:
Esti in sectiunea: Studii de caz Mediu Studiu de caz Rompetrol: Impreuna pentru Fiecare

Studiu de caz Rompetrol: Impreuna pentru Fiecare

Email Imprimare PDF


rompetrol_csr_iasiSpecificul Organizatiei
Grupul Rompetrol NV. este o companie petrolieră multinaţională, cu sediul în Amsterdam, Olanda, desfăşurându-şi activitatea în 12 ţări şi cu majoritatea activelor şi operaţiunilor în Franţa, România, Spania şi Sud-Estul Europei.

Prin cele 40 de companii care alcătuiesc Grupul, Rompetrol activează în principal în rafinare şi marketing, cu implicare în proiecte complementare din explorare şi producţie, distribuţie, servicii industriale, mentenanţă, management al proiectelor, logistică, servicii de ecologie industrială şi alte servicii conexe. De asemenea, suntem prezenţi pe piaţa transportului aerian dar şi pe cea a serviciilor de turism sau a celor de siguranţă şi protectie.

Alinierea riguroasă la standardele europene de calitate a tehnologiei, produselor şi serviciilor a dus la impunerea şi succesul companiei noastre pe pieţele locale şi regionale.
Grupul Rompetrol consideră realizările momentului ca fiind noi puncte de plecare pentru evoluţia afacerilor sale şi acţionează cu dinamism pentru expansiunea globală şi pentru integrarea verticală a companiei - conform noii structuri a acţionariatului.  Rompetrol este formula succesului independent, susţinut de o strategie bazată pe idei şi acţiuni flexibile, menite să asigure dezvoltarea continuă a companiei, în beneficiul investitorilor, acţionarilor, angajaţilor şi clienţilor săi.

Problema specifică abordată / Oportunitatea campaniei

Pentru a asigura susţinere şi suport financiar sectoarelor vulnerabile ale societăţii, Grupul Rompetrol a lansat în luna Mai 2009 platforma de CSR “Energia vine din suflet”, care include programul naţional “Împreună pentru Fiecare” şi proiecte punctuale din domeniile sănătate şi protecţia mediului.

Programul „Împreună pentru fiecare” se adreseaza ONG-urilor, autorităţilor locale şi persoanelor cu atitudine civică şi spirit antreprenorial care doresc să se implice în dezvoltarea comunităţilor locale din care fac parte, prin propunerea şi implementarea de proiecte în domeniul sănătatii sau al protecţiei mediului (cu sprijinul financiar integral al Rompetrol).

Cercetarea
Direcţiile de implicare au fost stabilite în urma unor studii realizate de departamentul de Research al Grupului Rompetrol şi IRSOP. Studiul a fost realizat în perioada decembrie 2008- ianuarie 2009 pe un eşantion reprezentativ de 1000 de respondenţi, mediu urban, cu vârsta între 18-55, drivers & non-drivers. 50% din respondenţi au optat pentru direcţia sănătate, iar 26% pentru ecologie. Aceleaşi două priorităţi au fost confirmate de angajaţii companiei în urma unui studiu intern şi prin discuţii cu o serie de ONG-uri.

Planificarea
Lansarea programului naţional în iunie 2009 a presupus şi realizarea website-ului www.impreunapentrufiecare.ro.

Pentru a promova extern depunerea aplicaţiilor, Rompetrol a utilizat un mix de comunicare directă şi indirectă, folosind atât canale de comunicare media (TV, presa scrisa, bloguri, bannere online etc.), cât şi seminarii, prezentări sau conferinţe, reţele sociale, forumuri de discuţii. De asemenea, au fost contactate o serie de asociaţii profesionale, studenteşti sau organizaţii ale autorităţilor locale (Asociaţia Oraşelor din România, Asociaţia Comunelor, Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene etc.) şi le-a fost solicitat sprijinul pentru informarea membrilor săi.


Programul a fost comunicat intern angajaţilor Rompetrol prin intermediul intranetului, a revistei interne, a e-mailului.
Pe website există un Ghid al Aplicantului http://www.impreunapentrufiecare.ro/ghidul-aplicantului/ , o secţiune de Întrebări Frecvente cu scopul de a uşura demersurile aplicanţilor atunci când au depus proiecte. De asemenea, echipa Rompetrol a oferit permanent consultanţă aplicanţilor, la orice întrebare pe mail/telefonic s-a raspuns în maxim 24 h.
Concomitent cu înscrierea proiectelor, pe website s-au înregistrat şi peste 500 de voluntari şi 1000 susţinători cu posibilitatea de a se implica în proiectele câştigătoare.

Astfel, în perioada 01 iunie – 31 iulie 2009 au fost înscrise 89 de proiecte pe website-ul programului.

Jurizarea a fost făcuta de o comisie de 10 membrii (3 reprezentanţi Rompetrol şi 7 experţi din mediul ONG). După stabilirea unei liste scurte de 23 de finalişti, proiectele au fost evaluate în teren (aceasta a presupus interviuri cu organizatorii şi partenerii, cu scopul de a-i cunoaşte personal pe aplicanţi şi de a întelege cât de implicaţi sunt). Echipa de evaluatori a fost compusă din 2 reprezentanţi Rompetrol, 2 consultanţi ONG externi, 1 cameraman.
Din cele 23 proiecte evaluate în teren, 16 (8 mediu, 8 sănătate) au fost selecţionate pentru a fi implementate in judeţele Alba, Argeş, Bucureşti, Cluj, Covasna, Dolj, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Satu Mare şi Suceava.


La evaluarea proiectelor, juriul a avut în vedere motivaţia aplicantului şi impactul local: numărul persoanelor influenţate de problema respectivă, numărul voluntarilor din comunitate care se pot implica în soluţionarea problemei, angajamentul comunităţii pentru dezvoltarea şi păstrarea rezultatelor proiectului ce face subiectul aplicaţiei. Era indicat ca aplicantul să aibă cât mai mulţi parteneri din comunitate (şcoli, ONG-uri, autorităţi publice etc.) care să se angajeze că vor contribui cu voluntari sau  cu alte resurse şi vor menţine pe termen lung rezultatele proiectului.


Implementarea

Activităţile propuse pentru proiectele din sfera sănatate au fost: reabilitarea şi dotarea unităţilor care asigură servicii medicale şi activităţi de sănătate onstr auxiliare în mediul rural sau urban, iar în cazul proiectelor de protecţie a mediului: conservarea şi menţinerea/ îmbunătăţirea condiţiilor de mediu existente la nivel local prin diverse activităţi.
Odată anunţate proiectele câştigatoare, au început demersurile pentru implementarea acestora (întocmire contracte, devize, anunţarea voluntarilor, comunicarea etapelor etc.).


Pe blogul programului www.impreunapentrufiecare.ro/blog , voluntarii, coordonatorii de proiect sau membrii comunităţii locale au putut posta periodic comentarii, fotografii sau filmuleţe pentru fiecare proiect (astfel s-a ţinut un “jurnal” al activităţilor).


Reprezentanţii Rompetrol au oferit consultanţă (s-a răspuns în max. 24 h la orice solicitare venita din partea aplicantului), au comunicat constant cu coordonatorii de proiect şi cu voluntarii înscrişi în program, ceea ce a însemnat o muncă de echipă, o mobilizare extraordinară, un parteneriat social.

Comunicarea la nivel de platformă, program şi proiecte s-a axat pe încurajarea spiritului civic şi a voluntariatului, declansând o mobilizare amplă, în special la nivelul comunităţilor.
Comunicarea comercialp, componenta a câtorva proiecte, s-a limitat exclusiv la brandingul aplicat pe materialele de comunicare (flyere, postere, comunicate de presă etc.).


Proiectele din 2009 din sfera sănătăţii au vizat reabilitarea şi dotarea dispensarelor din comunele Balaceana şi Bosanci-Suceava, a centrelor de îngrijire la domiciliu din Beltiug, Homorodul de Jos şi Sanislau-Satu Mare, a cabinetului medical din Ciuruleasa-Alba, a dispensarului din Giurgita-Dolj şi amenajarea secţiei de chirurgie pediatrică a spitalului de copii „Sf.Maria” din Iaşi.
Proiectele de mediu au vizat ecologizarea cartierului Coşbuc din Cugir-Alba, a zonei Valea Mare Podgoria-Argeş, a pădurii Hoia-Cluj, a pârâului Balasan din comuna Covei-Dolj, a rezervaţiei botanice Pădurea Chizid-Hunedoara, a parcului naţional Muntii Rodnei–Maramureş şi a Văii Oltului.

Fiecare proiect a avut şi o componentă educativă, de atragere a membrilor comunităţilor locale în activităţi creative, culturale, social-educative, cu scopul de a-i face să conştientizeze problemele existente la nivel local şi să se implice în rezolvarea acestora în mod voluntar, creând astfel şi premisele unui antreprenoriat social.    
Cele 16 proiecte ar fi trebuit să se finalizeze până în decembrie 2009. Unele dintre acestea, în special cele care presupuneau lucrări de renovare, au fost amânate din cauza condiţiilor meteo. Echipa Rompetrol a fost flexibilă în relaţia cu beneficiarii, întelegându-le dificultăţile şi oferindu-le sugestii pentru a le depăşi.


După finalizarea proiectelor (la începutul anului 2010), beneficiarii au trimis un raport de activitate în cadrul căruia au prezentat rezultatele obţinute, lecţiile învăţate, costurile realizate, dificultăţile întâmpinate, dar şi o evaluare a programului “ÎmpreunĂ pentru Fiecare” şi a comunicării cu echipa Rompetrol.


Finalizarea fiecărui proiect a fost comunicată de echipa Rompetrol printr-un comunicat extern adresat presei centrale şi locale. Rezultatele au fost comunicate şi pe pagina de facebook a programului.


Evaluare/rezultate

Componenta SĂNĂTATE – 8 unităţi medicale (7 în mediu rural, 1 în mediu urban) renovate şi dotate cu mobilier/instrumentar medical (260 voluntari implicati).

Componenta MEDIU – ecologizări, reabilitări spaţii verzi (770 voluntari implicaţi); deşeuri colectate – aprox. 120 m3, 150 copaci plantaţi, 50 de coşuri eco şi 30 de băncuţe amplasate; organizarea a 16 activităţi educative pentru copii, înfiinţarea a 5 expoziţii cu picturi realizate de copii, 8 concursuri scolare.

Pe ambele componente – au fost organizate peste 32 de seminarii de conştientizare a populaţiei (pe teme specifice de mediu sau sănătate) - în medie 2/proiect.

Materiale distribuite: peste 1000 tricouri şi şepci, 70 albume de artă (donaţie din partea Rompetrol pentru bibliotecile şcolilor implicate în proiecte), carnetele, pixuri (peste 1000), diplome voluntari.

Pliantele informative pe teme de sănătate/mediu au fost realizate de beneficiari –peste 1500.

Proiectele au fost menţionate în (presa scrisă, online, bloguri) peste 150 articole sau emisiuni TV.

Beneficiari ai proiectelor implementate în 2009: peste 70,000 persoane (locuitori ai localităţilor unde au fost renovate dispensarele sau ecologizate zonele poluate).

Bugetul platformei de CSR “Energia vine din suflet” a Rompetrol în 2009 a fost de  400,000 USD, dintre care bugetul pentru implementarea proiectelor "Împreună pentru Fiecare" - 170,000 USD, iar comunicarea platformei CSR - 230,000 USD.

Banner