CSR Romania

09 martie 2024

Ultima ora:
Esti in sectiunea: Cercetari Dialogul dintre companii si partenerii lor Starea sectorului neguvernamental -studiu realizat de Gala Societăţii Civile cu sprijinul Ursus Breweries

Starea sectorului neguvernamental -studiu realizat de Gala Societăţii Civile cu sprijinul Ursus Breweries

Email Imprimare PDF

logo_gscStudiul “Starea sectorului neguvernamental” a fost realizat de echipa de organizare a Galei Societăţii Civile, cu sprijinul Ursus Breweries. Acesta vine în întâmpinarea nevoilor sectorului non-profit, oferind o imagine de ansamblu asupra stării sectorului, asupra problemelor pe care acesta le întampină în desfăşurarea activităţilor, asupra relaţiilor cu celelalte sectoare ale societăţii şi asupra relaţiei cu mass-media.

Informaţiile oferite prin intermediul acestui studiu reprezintă un instrument extrem de util atât pentru organizaţiile, grupările şi persoanele care activează în acest sector cât şi pentru reprezentanţii celorlalte două sectoare – public şi privat. În acelasi timp, studiul oferă o imagine de ansamblu asupra sectorului neguvernamental, non-profit, pentru reprezentanţii organizaţiilor care îl compun, dar se doreşte şi a fi un instrument la îndemâna companiilor care implementează proiecte de responsabilitate socială, cât şi pentru instituţiile publice, care pot opta pentru încheierea unor parteneriate strategice cu sectorul non-profit pentru implementarea proiectelor din diferite domenii.

Metodologie
Studiul a fost elaborat pe baza răspunsurilor obţinute în urma chestionării online a 174 de asociaţii, fundaţii şi grupuri de iniţiativă din toate regiunile ţării. Rata de răspuns este împărţită astfel:


-Transilvania: 33%
- Bucureşti: 21%
- Muntenia: 9%
- Moldova: 17%
- Banat: 9%
- Oltenia: 8%
- Dobrogea: 3%

Organizaţiile respondente sunt structurate în procent majoritar ca asociaţii (132), restul ca fundaţii (39) şi grupuri de iniţiativă (3).

Aria de activitate a organizaţiilor
-locală: 34%
-regională: 28%
-naţionlă: 22%
-internaţională: 16%

Domenii de activitate
- promovare, informare şi cercetare: 3%
- fundraising şi grant-uri pentru alte organizaţii: 1%
- lobby/promovarea unui comportament: 5%
- cooperare internaţională: 2%
- dezvoltare economică şi socială: 8%
- protecţia animalelor: 1%
- protecţia mediului: 9%
- servicii de suport: 4%
- servicii sociale: 63%
- sport: 1%
- sănătate: 15%
- participare publică: 2%
- apărarea drepurilor: 4%
- artă/cultură/media: 13%
- cercetare: 1%
- educaţie: 36%


Rezultate


Personalul organizaţiilor
Organizatiile au în medie 74 de membri activi şi 11 angajaţi atât full-time, cât şi part-time. (*prin membru se înţelege persoana care activează în organizaţie, în mod voluntar, de cel puţin 3 luni de zile, fără a fi remunerat în vreun fel).

100%(membri) - 0% (angajaţi) – 36%
90% - 10% - 14%
80% - 20% - 7%
70% - 30% - 6%
60% - 40% - 5%
50% - 50% - 2%
40% - 60% - 5%
30% - 70% - 6%
20% - 80% - 4%
10% - 90% - 8%
0% (membri) - 100% (angajaţi) – 7%

Media de vârstă
Cea mai întâlnită categorie de vârstă a membrilor şi angajaţilor din organizaţiile neguvernamentale, cea mai activă am putea spune,  este cea cuprinsă între 26 – 40 de ani. Aceasta este urmată de categoria mai mică de vârstă – 18 – 25 de ani.

Departamentelor specializate din cadrul organizaţiilor
- 19% dintre organizaţii nu au un departament specializat în managementul de proiect
- 31% dintre organizaţii nu au un departament specializat în activităţi de fundraising/ strângere de fonduri
- 12% dintre ONG-uri nu au un departament specializat de relaţii publice, prin intermediul căruia să comunice activităţile organizaţiei
- 17% dintre ONG-uri nu au un departament specializat de client service, care să susţină relaţia cu partenerii proiectelor, finanţatori şi beneficiarii acestora
- 8% dintre organizaţii nu au un departament spcializat de resurse umane
- 13% dintre organizaţii au în componenţa lor toate departamentele enumerate mai sus.

Bugetul organizaţiilor
- 10% dintre organizaţii nu au avut un buget în anul 2009 pentru implementarea proiectelor (autosusţinere)
- 7% au avut un buget de până la 2.000 RON
- 3% - au avut  un buget cuprins între 2.000 - 4.000 RON
- 5% - au avut un buget  cuprins între 4.001 - 12.000 RON
- 5% - au avut un buget cuprins între 12.001 - 20.000 RON
- 11% - au avut un buget cuprins între 20.001 - 40.000 RON
- 19% au avut un buget cuprins între 40.001 - 200.000 RON
- 15% au avut un buget cuprins între 200.001 - 400.000 RON
- 10% - au avut un buget cuprins între 400.001 - 1.000.000
- 15% - au avut un buget mai mare de 1.000.000 RON

Comunicarea

1. Prezenţa în online

Din totalul organizaţiilor respondente, 83% deţin un website sau un blog, adică 145 dintre organizaţii, restul de 17%  – 29 de organizaţii – nefiind prezente în mediul online, pentru a-şi expune activitatea.

2. Principalele mijloace de comunicare folosite de ONG-uri
Cele mai folosite mijloace de comunicare de către ONG-uri pentru informarea publicului-ţintă sunt, în ordine: e-mail-ul, comunicatul de presă, website-ul, telefonul, faxul, pliantele, flyer-ele şi afişele.

3. Relaţia cu mass-media (locală/ centrală)

- 44% - Cooperare foarte bună - promovează proiectele organizaţiei de fiecare dată când au ocazia
- 51% - Cooperare ocazională - sunt interesaţi de proiectele organizaţiei
- 3% - Nu au cooperat încă
- 1% - Nu există
- 1% - Divergentă


Principalele probleme ale ONG-urilor     

-insuficienţe resurse financiare
- lipsa voluntarilor
- lipsa departamentelor specializate
- colaborare slabă între organizaţii
- sprijin limitat din partea instituţiilor locale/centrale
- relaţii slabe cu sectorul privat
- lipsa unui site
- lipsa unot training-uri specializate
- relaţii slabe cu presa locală/centrală
- lipsa unei strategii de fundraising
- management defectuos al organizaţiei
- spirjin mic şi implicare slabă a comunităţii în programele organizaţiei
- lipsa unei planificări strategice a activităţii pe termen lung


Despre Gala Societăţii Civile
Gala Societăţii Civile a fost iniţiată în anul 2002 şi, timp de cinci ani, a reprezentat cel mai important eveniment în cadrul căruia erau premiate şi promovate cele mai bune proiecte ale sectorului non-profit. Începând cu anul 2007, sub umbrela Galei Societăţii Civile, alături de competiţia anuală, au fost iniţiate alte două proiecte – Bursa de voluntariat şi Adoptă un ONG – cu scopul de a promova şi a sprijini iniţiativele celui de-al treilea sector pe parcursul întregului an. Eforturile de implicare în dezvoltarea sectorului neguvernamental continuă prin implementarea programului “Comunicatori pentru Societatea Civilă”, ce răspunde concret nevoii de promovare a sectorului non-profit din România. Prin cele patru proiecte dezvoltate astăzi sub umbrela Galei Societăţii Civile – competiţia anuală, Bursa de voluntariat, Adoptă un ONG şi Comunicatori pentru Societatea Civilă – Millenium Communications contribuie la evoluţia societăţii civile, oferind în acelaşi timp posibilitatea celorlalte sectoare de a contribui la acest demers.

 

Varianta integrală poate fi citită aici: http://www.galasocietatiicivile.ro/ssng.pdf


Studiu preluat parţial, cu acordul Laurei Banică, PR Manager BORŢUN•OLTEANU Public Relations Agency, part of Millenium Communications

Banner