CSR Romania

03 decembrie 2021

Ultima ora:
Esti in sectiunea: News Comunicate de presa GEFCO se alătură programului ,,Global Compact” iniţiat de ONU

GEFCO se alătură programului ,,Global Compact” iniţiat de ONU

Email Imprimare PDF

 GEFCO îşi reimpulsioneazã politica orientată spre o guvernare etică şi responsabilă prin aderarea la programul ,,Global Compact” iniţiat de Organizaţia Naţiunilor Unite .


Un angajament global de asumare a responsabilităţii
Înfiinţat în 2000, programul ,,Global Compact” încurajează companiile să respecte zece principii universale privind drepturile omului, protecţia muncii, mediul înconjurător şi lupta anti-corupţie. ,,Global Compact” reprezintă o iniţiativă voluntară ce are în vedere companiile responsabile. Membrii sunt îndemnaţi să integreze principiile menţionate anterior ca parte a strategiilor şi a activităţilor lor. Reunind mii de companii responsabile din toată lumea, ,,Global Compact” contribuie la emergenţa unei pieţe globale mai stabilă, mai deschisă şi mai echitabilă.  

Decizia de a se alătura programului ,,Global Compact” reflectă ambiţia GEFCO atât de a implementa valori universal valabile, cât şi de a demonstra implicarea sa în dezvoltarea durabilă. Grupul îşi afirmă astfel respectul pentru aceste principii fundamentale, atât în practica sa comercială, cât şi în strategie.   

În consecinţă, GEFCO se declarã de acord cu respectarea următoarelor principii:

Drepturile omului


1. Susţine şi respectă protecţia legii internaţionale referitoare la drepturile omului existentă în sfera sa de influenţă;
2. Se asigură ca filialele sale să nu fie implicate în abuzuri ale drepturilor omului;

Protecţia muncii


3. Susţine libertatea de asociere şi recunoaşterea efectivă a dreptului de negociere colectivă;
4. Elimină toate formele de muncă forţată sau obligatorie;  
5. Susţine abolirea efectivă a exploatării copiilor ca forţă de muncă;
6. Eliminarea discriminării în angajarea şi ocuparea forţei de muncă.  

Mediul înconjurător


7. Susţine o abordare prudentă referitoare la problemele ce privesc mediul înconjurător;
8. Îşi asumă răspunderea în legătură cu iniţiative care promovează o mai mare responsabilitate în relaţia cu mediul înconjurător;
9. Încurajează dezvoltarea şi difuzarea tehnologiilor care nu dăunează mediului înconjurător.  

Lupta anti-corupţie

10. Lucrează împotriva tuturor formelor de corupţie, inclusiv împotriva şantajului şi a mitei.  

Responsabilitatea socială şi faţă de mediu, baza strategiei de dezvoltare a GEFCO


În afara îmbunătăţirii productivităţii şi a laturii competitive, grupul doreşte să adauge în rândul actorilor industriali un plus în valoarea lor socială şi în relaţia cu mediul înconjurător.  

GEFCO, în calitate de corporaţie responsabilă care participă în cadrul vieţii sociale şi economice a ţărilor în care este prezentă, a semnat în urmă cu trei ani un acord la nivel modial privind responsabilitatea socialã. Prin această abordare inovatoare, grupul este de acord, spre exemplu, să respecte şi să promoveze drepturile fundamentale ale omului, să combată discriminarea şi să încurajeze diversitatea, să promoveze dialogul social şi să evalueze impactul activităţii sale în teritoriile în care grupul s-a extins. Acest angajament se concretizează în prezent prin aplicarea sa în 22 de filiale GEFCO.   

În ceea ce priveşte mediul înconjurător, GEFCO îşi extinde strategia la diverse niveluri: măsurarea impactului global al activităţilor sale asupra mediului (consum de energie, producere de deşeuri etc.) prin intermediul unei reţele de corespondenţi pe probleme de mediu; semnarea cartei ,,Objectif CO2”, elaborată de ADEME (Agenţia Franceză a Mediului şi a Consumului de Energie), prin care GEFCO se declară de acord cu  reducerea emisiilor de dioxid de carbon; propunerea de utilizare a transportului ecologic din partea   departamentelor de inginerie pentru transport şi logistică a GEFCO; construcţia de platforme logistice în conformitate cu standardele franceze de calitate a mediului NF Haute Qualité Environnementale .  

În calitate de actor responsabil la nivelul pieţei globale, GEFCO a dovedit în mod clar faptul că  responsabilitatea socială şi cea faţă de mediul înconjurător fac parte din strategia sa ca grup.


GEFCO este astăzi referinţa în materie de logistică pentru domeniul industrial. Prin intermediul celor cinci domenii cheie de expertiză – Logistică, Gefboxsystem, Overseas, Overland şi Distribuţie de vehicule – GEFCO propune soluţii globale şi inovatoare pentru toate cerinţele logisticii industriale, atât pe plan local cât şi internaţional, destinate atât zonei amonte cât şi celei in aval a proceselor de producţie.
GEFCO este prezent în 150 de ţări din lume şi se clasează între primele 10 grupuri europene de logistică, cu o cifră  de afaceri de 2,9 miliarde EUR în 2009. Grupul numără 400 de locaţii în întreaga lume şi are peste 9.400 de angajaţi. GEFCO îşi dezvoltă activitatea în 3 zone prioritare: Europa, Asia şi America de Sud.

Banner